Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez
Gazdasági Ellátó Szolgálat

Akadálymentesítési nyilatkozat

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szolgálata elkötelezett amellett, hogy a gesz12.hu honlapot az (EU) 2016/2102 európai parlamenti és tanácsi irányelv és a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvény alapján akadálymentessé tegye.
Ezen akadálymentesítési nyilatkozat a 2022. szeptember 10-i hatállyal a gesz12.hu honlapra vonatkozik.

Megfelelőségi státusz

Ez a honlap az alábbiakban felsoroltak miatt csak részben felel meg a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvénynek.

Nem akadálymentes tartalom

Az alábbiakban felsorolt tartalmak a következők miatt nem akadálymentesek:

A 2018. évi LXXV. törvénynek való meg nem felelés

  • A szkennelt pdf állományok nem felolvashatóak

A jelenlegi gyakorlat szerint a dokumentumok egy részének hitelesítése kézi aláírással történik. Az így keletkező pdf állományok szkennelése során nem minden esetben biztosítható, hogy azokat a felolvasó programok értelmezni tudják.

  • Külső forrásból érkező médiatartalmak

A lakossági tájékoztatás során közzétett, külső szervezetektől kapott hírekhez kapott médiatartalmak nem garantáltan akadálymentesek.

Aránytalan teher

A Hivatal rendszeresen és nagy számban állít elő MS Office formátumú dokumentumokat, amelyekből pdf fájlok készülnek és jelennek meg honlapunkon. A jelenleg közzétett dokumentumok egy része nem mutat megfelelést.

Az akadálymentesítési nyilatkozat elkészítése

A nyilatkozat elkészítése az (EU) 2018/1523 bizottsági végrehajtási határozat 3. cikkének (1) bekezdése szerint történt.

E nyilatkozat a szervezetünk által végzett önértékelés alapján készült.

Az akadálymentesítési nyilatkozat száma:  1466-1/2022

Visszajelzés és elérhetőségek

Annak érdekében, hogy javítani tudjuk a tartalomhoz való hozzáférést, kérjük, hogy az gesz@gesz12.hu címen tájékoztassanak bennünket a tapasztalt problémákról, illetve itt kérhetnek hozzáférést azokhoz az információkhoz és dokumentumokhoz, amelyeket nem sikerült elérni. Válaszunkat a lehető leghamarabb megküldjük.

Végrehajtási eljárás

Amennyiben a Honlap akadálymentességére vonatkozó Kérelmet benyújtó személy a Törvény 4. § (2) bekezdése szerinti határidőben nem kap választ, vagy az abban foglaltakat nem találja kielégítőnek, úgy az alábbi szervezethez fordulhat:

Ellenőrző szervezet:

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 35.

Levelezési cím: 1255 Budapest, Pf.: 182.

Ügyfélszolgálat: +36 1 450 3070

E-mail: ugyfelszolgalat@kifu.hu

Hivatalos jóváhagyás

Az akadálymentesítési nyilatkozatot jóváhagyom:

Nóvé Katalin
Igazgató

Hegyvidék, 2022. szeptember 10.